25 år med krevende oppdrag

Ivar Rune Ansnes

For 25 år siden startet jeg for meg selv som byggmester. Det har vært travle og fine år og firmaet har fått stadig mer å gjøre, hovedsakelig i Asker, Røyken, Bærum og Oslo Vest.

For noen år siden valgte jeg å samle de beste selskapene jeg har jobbet med gjennom mange år, slik at de nå er en del av Ansnes Gruppen. Dette er velkjente og respekterte mesterbedrifter, som nå jobber enda tettere sammen, til glede for våre kunder.

Vi har løst mange vanskelige oppdrag i årenes løp – men jeg regner med at det kommer mange flere.

Ivar Rune Ansnes,
Grunnlegger og daglig leder, Ansnes AS