Bygget ny gang- og sykkelvei

Konglunden - Ansnes

I Asker har Ansnes Grunnarbeider fullført byggingen av ny gang- og sykkelvei.

Ansnes Grunnarbeider har sammen med flere andre selskaper i Ansnes-familien bygget tre kilometer fortau og ny gang- og sykkelvei langs Konglungveien. Flere steder er det laget solide støttemurer i betong og granitt.

Arbeidet har også bestått i rehabilitering av og vann- og avløpsanlegget, etablering av nytt høyspentanlegg og montering av ny gatebelysning.

– Prosjektet har vært omfattende, men veldig spennende. Vi har jobbet i ett og et halvt år, og holdt framdriftsplanen. Vi har også hatt en veldig god dialog med Asker kommune. Det er vi fornøyde med, sier Arnt Trætli, leder for Ansnes Grunnarbeider.

Prosjektet på Konglungen har en verdi på ca. 59 millioner kroner, og ble vunnet på anbud.

Trætli mener at denne typen oppdrag viser at Ansnes Grunnarbeider behersker både store og små entrepriser, både for private og det offentlige.

– Med den erfaringen og maskinparken vi har, kan vi løse denne typen store oppdrag på en god måte. I tillegg jobber vi mye for private med å grave, legge stein i oppkjørsler og anlegge hager. Vi tar gjerne en prat om både store og små jobber, sier Trætli.